Er zijn de afgelopen week een paar zaken die het waard zijn om extra aan te stippen.

Allereerst natuurlijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer die een groot aantal winnaars had. Alle winnaars vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd! Het zal nog een hele klus worden om uit deze uitslag een nieuw Kabinet te formeren.

Dan de actie die het College van B&W van Landgraaf is gestart om de fusie tegen te houden. Men heeft zelfs een half miljoen euro hiervoor vrijgemaakt! In mijn oogpunt weggegooid geld! Dit had beter voor een aantal gezamenlijke projecten gebruikt kunnen worden zoals het realiseren van een nieuw zwembad op de Kaldeborn. Je kunt je afvragen in hoeverre het College van Landgraaf nog betrouwbaar is in welke vorm van samenwerking dan ook! We zullen snel weten op welke wijze we onze krachten en energie kunnen inzetten voor de nieuw te vormen gemeente.

Dan even terug naar beide commissievergaderingen van de afgelopen week. In de commissie Leefomgeving (LO) hebben we speciaal aandacht gevraagd voor het project Automaatje in combinatie met de wensbus. De wensbus heeft als pilot in Hoensbroek gelopen. De provincie heeft geld vrijgemaakt om daar waar geen bussen lopen dit via vrijwilligers met een wensbus op te vangen. Dit betekent dat er dan toch voor mensen die naar huisarts, ziekenhuis of gemeente moeten, dit via deze weg kunnen regelen. Het project moet wel met vrijwilligers gedraaid worden. Het College heeft toegezegd om in april 2017 met een voorstel te komen op welke wijze hier wijken en buurten gebruik van kunnen maken.

Verder is er ook nogal wat aandacht geweest aan het project Bomenkap. Er zullen in de komende jaren flink wat bomen verdwijnen die tot overlast zijn voor de buurt. In samenspraak met buurtorganisatie, woningcorporatie en gemeente is hiervoor een plan opgezet.

Verder is door het College bekend gemaakt dat men met betrekking tot de invulling van de Royal in onderhandeling is met Vue, de organisatie die ook de bioscoop exploiteert bij het Roda stadion. In deze plannen wordt ook het Filmhuis betrokken.

Verder hebben we aangekondigd om een motie te steunen en deze ook in de eerstvolgende Raadsvergadering in te brengen met als accent een oproep aan het Rijk om meer financiƫle armslag te geven voor de WOZL-populatie.

Tot zover deze week. De volgende week is maar een commissie en wel op de woensdag om 18.00 uur. Dan is de nieuwe commissie Maatschappij en Financiƫn (MF). De letter M staat hiervoor de oude benaming sociale infrastructuur waaronder het sociaal domein valt.

Loek Damen
Fractievoorzitter OPH