Onze naam doet misschien anders vermoeden. Maar als Ouderen Partij Heerlen zetten we ons echt niet alleen in voor de belangen van de ouderen in onze gemeente. Wij zijn er ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Voor de ouderen van de toekomst dus. Om dat te benadrukken is onze slogan voor de verkiezingscampagne:

Ouderen Partij Heerlen: Voor nu en later

Wij vinden ouderen belangrijk in de stad, buurt, wijk en straat. Zij moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen. Dat is waar we voor gaan! Bij al onze afwegingen en beslissingen kijken wij dus altijd wat het betekent voor de ouderen. Zonder anderen uit het oog te verliezen. Want iedereen moet zich -ongeacht leeftijd, cultuur, geloof of geaardheid- in Heerlen thuis voelen.

Ons beleid is gericht op het zo goed mogelijk benutten van het potentieel van jong en oud. En op het vergroten van de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. Wij kijken naar wat Nu belangrijk is en houden daarbij de consequenties voor Later goed in de gaten.