Jos Adams heeft wegens gezondheidsredenen zijn functie voorzitter OPH neergelegd.

Jacques Pepels zal tot de Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2019 als interim voorzitter OPH waarnemen.