Voor iedereen in de gemeente Heerlen toegankelijk!

‘Het bevorderen van de veiligheid in de wijken’ is een van de speerpunten voor de komende vier jaar van de Ouderen Partij Heerlen (OPH). En daarmee bedoelen we niet alleen de veiligheid in en rond het huis maar zeker ook de veiligheid in het steeds drukker wordende verkeer.

OPH bestookt met vragen over gewijzigde verkeersregels
In dat kader heeft de fractie van de OPH onlangs in de gemeenteraad aangedrongen op een goed beleidsplan voor fietsers. Maar we vinden het ook belangrijk om onze inwoners te informeren over verkeersveiligheid. Zeker omdat we in de afgelopen weken bestookt zijn met vragen over de gewijzigde verkeersregels. Daar blijkt veel onduidelijkheid over te bestaan.

Voorlichtingsmiddag i.s.m. Veilig Verkeer Nederland
De OPH wil graag een eind maken aan deze onduidelijkheid en inwoners informeren over de gewijzigde regels. Dus organiseren we, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een voorlichtingsmiddag hierover.

Iedereen is welkom op 23 februari 2018 om 14 uur in A gene Bek
De voorlichting vindt plaats op vrijdagmiddag 23 februari 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur in A gene Bek, gelegen aan de Tacitusstraat 130 in de wijk Bekkerveld. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Loek Damen: a.damen@heerlen.nl of 06 – 4628 1144.

Bestuur en fractie Ouderen Partij Heerlen