Op vrijdag 27 november 2015 werd in hotel van de Valk de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden nogmaals de belangrijkste zaken van de afgelopen maanden door respectievelijk bestuur, klankbordgroep, Fractie en wethouders tegen het licht gehouden.

Het bestuur had als belangrijk punt op de agenda geplaatst het overgaan tot huur van het pand waar op dit moment de organisatie van het Glazen Huis zetelt en dit vanaf 1 januari 2016 tot aan de nieuwe verkiezingen (maart 2018) te gaan gebruiken als “huiskamer” van de OPH.

Het werd door de vergadering unaniem omarmt en het zal nu zaak zijn om de bemensing te gaan organiseren en de inrichting te veranderen in ontmoetingsplek voor alle burgers van onze stad die iets aan de Ouderen Partij Heerlen willen vragen/delen.

Vanuit de klankbordgroep werd nogmaals verslag gedaan van de bijeenkomst van vrijdag 13 november 2015. Er werd vanuit de zaal gevraagd om de e-mail adressen te vermelden van de voorzitter van de klankbordgroep en die van de fractievoorzitter. Deze e-mail adressen kunnen dan fungeren als mailbox waarin naast vragen en opmerkingen men zich ook kan melden voor deelname aan de klankbordgroep of aan de bemensing van ons huis.

De e-mail adressen zijn:
Voorzitter klankbordgroep => Walther Bourne => w.bourne@home.nl
Fractievoorzitter => Loek Damen => a.damen@heerlen.nl

De Fractie gaat zich voorbereiden op de laatste Raadsvergadering oude stijl. Op de agenda staan een paar belangrijke onderwerpen waarvan natuurlijk het vaststellen van de ‘Beleidsnota voor vitale ouderen’ voor ons bovenaan de lijst prijkt. We hopen dat de bouwstenen worden aangedragen om verder het welzijn van de ouderen in de gemeente enerzijds te waarborgen en anderzijds te verbeteren.

Verder zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de wijze van invulling door het college van de tweede roltrap in het Maankwartier dat in de vergadering van januari 2016 zijn beslag moet krijgen.

De beide wethouders keken even terug wat voor hen belangrijke zaken waren geweest maar gaven tevens aan dat er vooral toekomstgericht gewerkt moest worden met als belangrijk accent het wel en wee voor onze doelgroep binnen onze mooie stad.

Loek Damen
Fractievoorzitter Ouderen Partij Heerlen (OPH)