Deze week staat in het teken van een tweetal belangrijke gebeurtenissen. Enerzijds het afscheid van onze huidige burgemeester Paul Depla op vrijdag 13 maart a.s. En anderzijds op de extra Raadsvergadering op maandag 16 maart met betrekking tot de procedures rondom vacature voor de nieuwe burgemeester. De Raadsvergadering op maandag 16 maart begint om 18.00 uur.

Op de agenda staat als eerste belangrijk punt het overhandigen van de profielschets die door de raad is opgesteld aan de Commissaris van de Koning de heer Bovens. De afgelopen weken is er hard gewerkt om een goede profielschets op papier te zetten met veel belangrijke punten waar volgens de Raad van de Gemeente Heerlen de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Ook zal tenminste, dat is zo in Maastricht bij de bijeenkomst met de CDK en alle Fractievoorzitters afgesproken, kenbaar gemaakt worden, wie de waarnemer gaat worden in de tussenliggende periode tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Een tweede belangrijk punt op deze agenda is het door de raad bepalen uit hoeveel personen de vertrouwenscommissie moet bestaan en wie daar zitting in gaan nemen.
De vertrouwenscommissie is in het proces de belangrijke factor die de gesprekken gaat voeren met de kandidaten die zich hebben aangemeld voor de invulling van de vacature . Zij zullen nadat alle gesprekken zijn gevoerd een voordracht doen van twee namen naar de Gemeenteraad. De Gemeenteraad beslist dan uiteindelijk wie er als nieuwe burgemeester voorgedragen gaat worden bij het kabinet en de kroon.
Als alles volgens wens verloopt dan zal de benoeming nog voor de zomervakantie start, kenbaar gemaakt kunnen worden.

Tijdens het vragenuurtje zal er door onze Fractie nog een aantal vragen gesteld worden rondom de uitvoering van een motie die we tijdens de algemene beschouwingen hebben ingediend, met als thema de samenwerking tussen COC en Roze Limburg.

Loek Damen
Fractievoorzitter Ouderen Partij Heerlen (OPH)