De grootschalige sloop in Heerlen-centrum vindt plaats onder politieke verantwoordelijkheid van twee wethouders. Frank Simons (OPH) is vanuit zijn portefeuille met Ruimtelijke Ordening bezig met de sloop van het stadskantoor. Peter van Zutphen (SP, Centrumontwikkeling) gaat over de sloop van de voormalige Plu, Studio 54 en het Kegelpaleis.

Sinds de grote sloop in de jaren zeventig en tachtig in Heerlen is er niet meer zoveel gesloopt als nu. Wijlen Hub Savelsbergh, die 24 jaar als wethouder met in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening in Heerlen aan de touwtjes trok, vergaarde er de bijnaam Hub de Sloper mee.

Simons moet lachen als hij met de mogelijke bijnamen Frank de Sloper en Peter de Sloper wordt geconfronteerd. „Dat haalde laatst ook al iemand aan. Maar ik denk niet dat wij met die bijnamen de geschiedenis in zullen gaan.”

Daarvoor zitten er volgens Simons te veel verschillen tussen de sloop van toen en het afbreken van nu. „Vooropgesteld: ik kan geen uitspraken doen over met welke intenties de sloop van destijds is uitgevoerd. Ik heb er ook nauwelijks herinneringen aan. Ik was toen een jonge jongen die meer met voetbal bezig was. Maar de gebouwen die we nu slopen, zijn puisten in een stad in ontwikkeling. Daarbij zorgen we ervoor dat er iets mooiers voor terugkomt.”

De vroegere sloop heeft Heerlen met littekens achtergelaten. De nieuwe sloop moet werken als een facelift voor de stad. Simons is dan ook niet bang dat hij als sloopwethouder wordt gezien. „Ik moet de eerste burger nog spreken die me komt vertellen dat het zonde is dat deze gebouwen tegen de grond gaan. De mensen die ik spreek zijn er juist blij mee.”

Vanuit zijn werkkamer kan Simons dagelijks de vorderingen van de sloop van het stadskantoor volgen. „Ik moet de slopers een pluim geven. Ze gaan professioneel te werk, beperken overlast tot een minimum en de veiligheid staat bovenaan. En er zijn veel bruikbare materialen uit het gebouw gehaald die we kunnen recyclen. Daar doen we zelf ook aan mee. We zijn met kunstenaar Paul Koenen bezig om een bank te maken van sloopmateriaal uit het stadskantoor. Die wordt voor het nieuwe stadskantoor geplaatst, als aandenken aan het oude.”

Artikel uit De Limburger d.d. 23 maart 2019