De afgelopen week is de eerste Raadsvergadering geweest met het nieuwe college.

Tijdens het vragenuurtje zijn er door een drietal fractiegenoten de navolgende vragen gesteld. De eerste set vragen hadden betrekking op de gang van zaken rondom Holy Moly en dan vooral met het accent op: Hoe nu verder! Naar de mening van onze Fractie is het tijd dat er een goed gesprek volgt tussen de gemeente en de organisatoren van Holy Moly om er vooral voor te zorgen dat snel begonnen kan worden aan het aanstaande Winterevent! Er is in ieder geval gevraagd om het onderwerp op de agenda te plaatsen van de komende commissievergadering van ES op woensdag 13 juni om 20.00 uur.

De volgende vraag had betrekking op het gevaar van de berenklauw, een zeer giftige plant op een openbaar terrein dat geen eigendom is van de gemeente. Het is wel gevaarlijk indien kinderen hiermee in aanmerking komen en kan lelijke brandwonden veroorzaken. De wethouder heeft toegezegd om met de eigenaar van dit stuk grond in overleg te treden.

De laatste vraag gesteld door onze fractie had betrekking op het doen van aangifte in het weekend bij de politie op het bureau gelegen aan de Stationstraat. Het is niet mogelijk om dan aangifte te doen, of je moet naar bijvoorbeeld Sittard of je moet het digitaal doen. Het digitaal aangifte doen is voor veel ouderen een probleem. Ook rijd je niet even naar Sittard! De burgemeester heeft toegezegd om bij de evaluatie hier rekening mee te houden zodat nader bekeken wordt of de wijze van aangifte doen wel voldoende mogelijkheden geeft voor de burgers van onze stad en dan voor de ouderen!

Zoals u ziet is de Fractie van de Ouderen Partij Heerlen weer actief om hun gezicht te laten zien namens de inwoners van onze stad. We zullen dit vooral blijven doen!

Loek Damen
Fractievoorzitter OPH