Vanaf vandaag zal ik u via deze weg en ook via de website van onze partij wederom informeren over het reilen en zeilen van onze Fractie en natuurlijk de politieke organen, de commissies en de Raadsvergaderingen.

De verkiezingen zijn al weer twee maanden geleden en we maken als Ouderen Partij Heerlen (OPH) weer deel uit van de coalitie. In het coalitieprogramma zien we een groot aantal punten opgenomen die we ook in ons verkiezingsprogramma terugvinden. Als we kijken naar de inhoud mogen we dan ook best tevreden zijn.

In het College worden we vertegenwoordigd door twee mensen, te weten, Adriane Keulen die het accent inhoudelijk heeft op het integraal ouderenbeleid en buurtgericht werken. De andere wethouder is Frank Simons die naast de post financiën ook een groot gedeelte van de ruimtelijke ordening onder zijn hoede heeft.

We zijn daarnaast natuurlijk als Fractie sterk vertegenwoordigd in alle commissies. We leveren drie personen per commissie en kunnen dan ook hier breed onze invloed laten gelden. De eerste commissies zijn al achter de rug en we hebben hierin bijvoorbeeld gesproken over de veiligheid bij het uitgaan en over de verdere ontwikkelingen van de Royal. De eerste Raadsvergadering is op woensdag 30 mei a.s. Ik zal hier volgende week inhoudelijk op terug komen.

Ik wil graag een datum onder de aandacht brengen waarin we als OPH ieder jaar onze medewerking aan verlenen.

Op maandag 28 mei 2018 is weer Da(a)g-je Uit! Er wordt dan weer een rit gemaakt door de Eiffel met vele ouderen die een geweldige dag beleven. Indien u ook hieraan een steentje wil bijdragen door bijvoorbeeld te fungeren als chauffeur dan verzoek ik u dit aan ondergetekende door te geven. Hij zal dit dan weer doorgeven naar de organisatie van deze dag. Ik heb begrepen dat er best nogal wat chauffeurs nodig zijn!

Tenslotte nog dit. Indien u vragen heeft of gewoon behoefte aan een gesprekje, de Hoeskamer gelegen aan de Akerstraat 24 te Heerlen is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

Loek Damen
Fractievoorzitter OPH