Nog even terug naar zaterdag 21 mei jl. We mogen verheugd zijn dat velen aanwezig zijn geweest bij de officiële opening van De Hoeskamer. Het was een gezellige bijeenkomst omlijst door mooie muzikale klanken van het orkest Spek en Ei.

Dan nu de Raadsagenda van woensdag 25 mei 2016. Als je de agenda goed had bekeken kon je de conclusie trekken dat het geen lange vergadering diende te zijn. Het tegendeel was waar. In deze vergadering kreeg ik het gevoel, en ik denk met mij meerdere leden, dat we de Commissie aan het overdoen waren. Het zou misschien te overwegen waard zijn om een combinatie te maken van Commissie en Raad op één avond en alleen de Raadsinformatieavond (RIA) apart te houden.

Nu even terug naar een aantal inhoudelijke punten. Allereerst was er ruim aandacht geschonken aan de situatie van de Akerstraat Noord. Hierover zijn goede afspraken gemaakt om in samenspraak met de buurgemeente Brunssum, ondernemers en omwonenden tot een goed resultaat te komen.

Ook is er nogal lang stil gegaan bij de insteek van Urban als rode draad door het totale culturele en evenementen beleid van onze stad. Hier staat centraal de Stadsmarketing.

Nadat er nog een aantal moties door de Raad niet werden overgenomen was er een motie die wel door de meerderheid (behoudens de Fractie van Groen Links) werd aanvaard. Deze motie sprak uit een afkeuring van het gedrag van raadslid Petermann omdat de uitspraken die hij heeft gedaan vooral de stad maar ook het raadslidmaatschap alleen maar schade berokkenen.

Na deze raadsvergadering hebben we afscheid genomen van onze griffier de heer Jan Martens en van de plaatsvervangend griffier de heer Peter Janssen. Beide werden geroemd voor de wijze waarop zij hun taak hebben ingevuld in de tijd dat zij vooral ten dienste hebben gestaan van de Raad.

De Fractie van de OPH wil Jan en Peter nogmaals hartelijk danken voor de prettige samenwerking en het vele werk dat jullie hebben verzet. Geniet van de vrije tijd die er nu aankomt!