Maandarchieven: oktober 2017

Motie pilot gereguleerde wietteelt

2019-04-20T10:27:32+01:0028 oktober, 2017|

Een korte terugblik op de Raadsvergadering van afgelopen woensdag. De nadruk lag echt op kort. Een aantal zaken werden als hamerstuk besloten en een agendapunt werd van de agenda afgevoerd. Hetgeen overbleef was de Gemeenschappelijke Regeling voor het Werkgeverspunt Parkstad en een tweetal moties. Wat het eerst betreft hebben we als Fractie met [...]

Positief advies Herindeling Landgraaf-Heerlen

2019-04-20T10:27:33+01:0022 oktober, 2017|

Het goede nieuws in de afgelopen weken is enerzijds het positieve advies van de oude ministerraad met betrekking tot de herindeling Landgraaf-Heerlen en anderzijds het besluit van het nieuwe kabinet in het kader van het telen van wiet. Er wordt met deze eerste stap gewerkt naar een regulering van het kweken van wiet [...]

Tarcisiusschool

2019-04-20T10:27:33+01:007 oktober, 2017|

Tijdens de commissievergaderingen van woensdag 4 oktober 2017 was het bespreekpunt rondom de nieuwbouw van de Tarcisiusschool het naar mijn oordeel belangrijkste. We werden door de inspreker, de heer Gerards, vanuit zijn inzicht met de nodige informatie voorzien. De informatie was vooral gestoeld op het niet doorgaan van de nieuwbouw op de Aarweg [...]

Reanimatie estafette

2019-04-20T10:27:33+01:001 oktober, 2017|

We hebben de eerste Raadsvergadering na het zomerreces weer achter de rug. Tijdens het vragenuurtje kwam wederom de nieuwbouw van de Tarcisiusschool aan de orde. Op verzoek van de Raad staat dit onderwerp geagendeerd voor komende woensdag in de vergadering van de commissie Economische Structuur (ES) die begint om 19.30 uur. Verder werd [...]