Maandarchieven: juni 2017

Kaderbrief begroting 2018

2019-04-20T10:27:33+01:0025 juni, 2017|

We naderen langzaam het zomerreces dat betekent dat we een tweetal maanden verstoken blijven van Commissievergaderingen en Raadsvergaderingen. Op woensdag 28 juni a.s. is de laatste Raadsvergadering voor de zomer waarin nog een aantal belangrijke zaken aan de orde komen. Een van de onderwerpen is de Kaderbrief voor de begroting 2018. In deze [...]

Locatie nieuwbouw Tarcisiusschool?

2019-04-20T10:27:33+01:0017 juni, 2017|

Laat ik starten met de opmerking te maken dat er de afgelopen week in twee commissievergaderingen nogal wat zaken de revue zijn gepasseerd die ook voor ons als Fractie OPH de nodige aandacht vroegen. Allereerst de commissie Leefomgeving (LO) waarin we als OPH aan het College een aantal vragen hebben gesteld die te [...]

Eerste Forum georganiseerd door gemeente Heerlen

2019-04-20T10:27:33+01:0011 juni, 2017|

Naast het vaststellen van de agenda's van de diverse commissies en de Raadsagenda van 28 juni 2017 door het Presidium (alle Fractievoorzitters) werd afgelopen woensdag het eerste Forum georganiseerd. Het Forum is een bijeenkomst waar inwoners van onze stad de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Dit keer [...]

De bus MOET terug!

2019-04-20T10:27:33+01:005 juni, 2017|

  Frank geeft uitleg aan een bewoners hoe de petitie moet worden ingevuld. Afgelopen zaterdag, 3 juni 2017, is de Ouderen Partij Heerlen (OPH), samen met coalitiepartner SP, op de Heerlerbaan, op pad geweest om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om de voormalige buslijn 41 terug te krijgen. Sinds de invoering [...]

Onderzoek verkoop Mijnwater BV

2019-04-20T10:27:33+01:005 juni, 2017|

In de Raadsvergadering van 28 mei jl. zijn een aantal besluiten genomen die ik de revue wil laten passeren. Allereerst is er met meerderheid besloten om de Mijnwater BV te verkopen. Dit laatste had in ieder geval de voorkeur van het College. We zijn benieuwd of er gegadigden zijn die hierin interesse hebben. [...]

Uitgifte punt in Heerlen-Noord

2019-04-20T10:27:33+01:002 juni, 2017|

Laat ik voor mijn eigen gevoel starten met twee persoonlijk getinte goede berichten. Het eerste is het handhaven van Roda JC in de eredivisie en het behalen van de geweldige overwinning van Tom Dumoulin in de Giro! Dan maar snel over naar een aantal politieke items. Allereerst het bericht en het voorstel van [...]