Maandarchieven: november 2016

Discussie ouderenzorg

2019-04-20T10:27:35+01:0026 november, 2016|

Het spreekwoord luidt: Het venijn zit in de staart maar afgelopen woensdag tijdens de Raadsvergadering zou men gerust mogen stellen het venijn zit in de kop! Hetgeen er tot ieders verrassing gebeurde was het feit dat er door de SP werd voorgesteld om het toch al beladen onderwerp Sibelco van de agenda af te [...]

Rapport eventuele samenwerking Landgraaf – Heerlen

2019-04-20T10:27:35+01:0020 november, 2016|

De afgelopen week waren een tweetal zaken die de aandacht verdienen. Op de eerste plaats het rapport van het expert team, de heren Hazeu, Deetman en Mans, met betrekking tot de samenwerking Landgraaf en Heerlen. Ook dit team is tot de conclusie gekomen dat een fusie tussen beide gemeentes het beste zal zijn [...]

Algemene Beschouwingen

2019-04-20T10:27:35+01:0011 november, 2016|

Ten eerste hebben we gevraagd om het Ouderenbeleid ook als kernthema in de Begroting op te nemen met ingang van 1 januari 2018. Als tweede punt vroegen we om met ingang van 1 januari 2017 mededelingen vanuit de gemeente ook weer op papier te vermelden door een hele of halve pagina te huren [...]