Maandarchieven: april 2016

Motie Openstelling Rijwielstalling Akerstraat Heerlen

2019-04-20T10:27:36+01:0023 april, 2016|

Onderstaande motie werd tijdens de Raadsvergadering van woensdag 20 april 2016 unaniem door de Raad aangenomen. Motie Openstelling Rijwielstalling Akerstraat Heerlen De raad van de gemeente Heerlen, in vergadering bijeen op 20 april 2016 Overwegende dat: Er veel gebruik gemaakt wordt van de Rijwielstalling gelegen aan de Akerstraat; De openstelling van deze stalling [...]

Parkeernota

2019-04-20T10:27:36+01:0022 april, 2016|

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering (woensdag 20 april) hebben we de eerste bouwstenen voor hetgeen uiteindelijk moet uitmonden in de Parkeernota unaniem goedgekeurd. De verantwoordelijk wethouder Nico Aarts kan nu aan de slag om een aantal uitvoeringsparagrafen in te vullen die dan vervolgens weer gecommuniceerd worden met de commissieleden en de Raad. In [...]

Vragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuijderland

2019-04-20T10:27:36+01:0015 april, 2016|

De vorige week heeft u nieuws uit de Fractie moeten missen en dit had te maken met een korte trip naar het buitenland van ondergetekende. Vorige week in de Raadsinformatieavond (RIA) zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest die de moeite waard zijn om te vermelden. Allereerst het bespreken van de parkeernota [...]

OPH zorgt voor extraatje Da(a)g-je Uit!

2019-04-20T10:27:36+01:0012 april, 2016|

Op verzoek van de Fractie van de OPH om de organisatie van Da(a)g-je Uit extra subsidie te verstrekken heeft het College besloten om de komende jaren een bedrag van € 2.500,- hiervoor vrij te maken. Het is dit jaar de 49e keer dat de dagtocht voor een grote groep ouderen wordt georganiseerd. Je [...]

Levensloopbestendig woningen

2019-04-20T10:27:36+01:002 april, 2016|

Er zijn een aantal zaken die deze week de nodige aandacht verdienen. Laat ik maar starten met de resultaten van een onderzoek door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) dat tot uitkomst had: “Zorg voor meer woningen die levensloopbestendig zijn met andere woorden die zodanig zijn ingericht dat men er langer zelfstandig [...]