De Europese verkiezingen staan voor de deur. Bied een verdeelde uitslag kans op meer samenwerking? Fractielid Theo de Groot ziet paralellen naar de politieke samenwerking in Parkstad……

Ons Europa, onze Parkstad.

De Europese verkiezingen staan voor de deur. De algemene verwachting is dat de uitslag , net als de landelijke verkiezingen, een versnipperd politiek landschap zal opleveren. De “populaire” partijen zullen er sterker uitkomen, net als de klimaatpartijen. Het zou zomaar kunnen dat de Christen-en liberale partijen samen ongeveer even groot worden als de populisten en de ‘groenen’.
Die club aansturen wordt een uitdaging. Stelt u zich voor: het smeden van een sterk Europa waarbij vanuit een centrale visie, daadkrachtig beleid wordt uitgevoerd op het gebied van klimaatbeheersing/kosten en migratie…. Dat is geen kattenpis.
Maar wel noodzakelijk om het vertrouwen van Europeanen terug te winnen. Klusje voor onze huidige premier?
We zullen het zien.
Een krachtig verenigd Europa voorkomt dat onze landjes op termijn worden opgevreten door de Russische wolf, de Chinese draak of the blond American eagle.

Maar laten we het dichter bij huis zoeken, onze regio. Ik zie zeker paralellen met Europa. Want ook onze inwoners zijn ongerust en hebben steeds minder vertrouwen in het zittende politieke bestuur. Luister naar de man op de straat en zie de opkomstpercentages bij de verkiezingen. Kijk maar eens naar de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Iedereen zal een mening hebben over Forum. Feit is dat zij weten wat er leeft onder de massa. Zij hebben slim ingespeeld op onrustgevoelens en wantrouwen, bekroond met een klinkende overwinning.

Wat als deze tendens doortrekt richting Gemeentelijke politiek in Parkstad?
Verkiezingen laten nog even op zich wachten, maar toch. De PVV krijgt nu in Heerlen de meeste stemmen bij de PS verkiezingen. Die gaan vast meedoen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, net als Forum. De macht lonkt…. En wat doen dan de zittende (lokale) partijen?
Straks deze partijen uitsluiten is niet verstandig. Veel belangrijker is om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan, onze overeenkomsten te koesteren en onze verschillen te beargumenteren.

Even terug naar het sterke Europa zoals hierboven beschreven. De rijen sluiten, samen sterk staan, dat geldt ook voor de regio Parkstad. Een regio die echt wat in de melk te brokkelen heeft, kan veel meer bereiken dan in de huidige constellatie. Ik heb vrienden, kennissen, familie, collega’s uit Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en Heerlen. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Er zijn geen wezenlijke verschillen in wat wij vinden wat het beste is voor onze leefgebieden. Sterker nog, 1 krachtig Parkstad zal leiden tot beter ouderenbeleid, kortere trajecten in de jeugdzorg, effectieve politie, behoud van jongeren en een strak communicerend ambtelijk apparaat. Zeker dat laatste is dringend noodzakelijk met alle extra taken die de overheid naar gemeentelijk niveau heeft getild. En dat alles tegen aanzienlijk lagere kosten. Per definitie zaligmakend? Nee hoor, dat kan alleen maar werken als het goed doordacht wordt aangepakt.

Wat weerhoudt ons dan? Het antwoord is angst. Angst voor het onbekende. Hoe vaak hoor je ze niet? Oude vastgeroeste beelden, verwoord als: ‘het failliete Heerlen’, ‘Brunssum?… een crimineel broeinest’, de ‘Duitse’ provincie Kerkrade. Wat halen we ons in godsnaam op de hals?, hoorde je dikwijls tijdens de herindelingsdiscussie in Landgraaf. ‘ We verliezen onze identiteit!’ (Benieuwd hoe de inwoners van Schaesberg, Waubach, Rimburg en Nieuwenhagen nu tegen verlies van identiteit aankijken)

Natuurlijk speelt sentiment een rol. Maar het mag niet de boventoon voeren bij het maken van keuzes over onze toekomst en die van onze kinderen. Bestuurders hebben de plicht om de juiste balans te zoeken in korte-en lange termijn oplossingen. Zij moeten dicht bij de mensen staan, weten wat er leeft in de wijken en buurten en daarnaar handelen. Dat blijft een belangrijke taak. Waarom staat bijvoorbeeld de gemeente Kerkrade er alleen voor als Roda J.C. aanklopt voor steun? Zeker weten dat de achterban van de trots van het Zuiden, een brede Parkstadbasis kent. Bundel dan ook het organisatorisch talent in Parkstad om onze club weer te laten stralen.

En ja, er wordt samengewerkt. Net als tussen Europese landen ook in de Parkstadregio. Helaas stroperig, met dikwijls teveel oog voor het eigenbelang. Dan gaan kansen verloren voor vernieuwing en ontwikkeling.

Los van oude, achterhaalde gedachten hebben alle Parkstadgemeentes elkaar heel veel positiefs te bieden. Veel inwoners zijn daar dikwijls onvoldoende van doordrongen. Onbekend maakt onbemind, zo lijkt het althans. Wat ook meespeelt is de angst voor het verliezen van invloed en aanzien van bestuurders in de huidige politieke partijen. ‘We sneeuwen dadelijk onder in het klimaat van Parkstad’. “Heb ik straks nog een plek in het nieuwe bestuur?” Hoewel dit begrijpelijke , menselijke vragen zijn, mag toch gesteld worden dat vooral aandacht voor het grote belang (het wel en wee en de toekomst van onze inwoners) voorop moet staan.

Regio Parkstad stap over je eigen schaduw heen, werk echt samen, en neem positie als krachtige speler in de regio en het land.
Voor de toekomst van ons, de Europeanen van de regio Parkstad.
Daar gaat het om.