GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN HOESKAMER  OPH !!

De OPH heeft al een drietal jaren een goed functionerende Hoeskamer, gelegen aan de Akerstraat 24 in het Centrum van Heerlen.

De openingstijden van de Hoeskamer wijzigen met ingang van 01 april 2019 en wel tot 01 juli 2019.

De Hoeskamer is dan open op :

Dinsdag van 10.00 – 16.00 uur

Donderdag van 10.00 – 16.00 uur

De laatste vrijdagmiddag van de maand !!

Op deze middag zullen de beide wethouders van de OPH, te weten – Adriane Keulen en Frank Simons -,  vanaf  13.30 uur aanwezig zijn.

Er wordt een nieuwe openingstijd toegevoegd en wel op zaterdag van 10.00- 14.00  uur !!

We mogen concluderen dat reeds vele burgers de weg naar deze Hoeskamer  hebben gevonden en dat er op professionele wijze aandacht besteed wordt aan vragen, opmerkingen en klachten van burgers. Er wordt altijd gezorgd voor een terugkoppeling naar degenen die de vraag gesteld hebben of er wordt een afspraak gemaakt met degenen die antwoord kunnen geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verantwoordelijke ambtenaar.

De koffie staat klaar !!.

We zien U graag tijdens de openingstijden in onze Hoeskamer gelegen Akerstraat 24 te Heerlen.

Loek Damen, Fractievoorzitter Ouderen Partij Heerlen  OPH .