‘Voor nu en later’, is onze slogan. Het geeft aan dat we er zijn voor ouderen én hun nageslacht. De OPH wil Heerlen toekomstbestendig maken. Dat stelt eisen aan onze aanpak. En aan de thema’s die we op de politieke agenda willen zetten. Duurzaamheid, is zo’n thema. Een solide basis creëren voor de lange termijn, zoeken naar structurele oplossingen en bij alle afwegingen denken aan toekomstige effecten. Het vergt denken in het groot, dus voorbij gemeente- en zelfs landgrenzen. Samen kun je de sociaal maatschappelijke kracht en de bestuurskracht van de regio versterken. Daarom zijn wij voorstander van één grote centrumgemeente, die geëquipeerd is voor de toekomst.

Met dit standpunt trapt het partijprogramma van de OPH af. Omdat het de richting bepaalt voor de andere standpunten. Het actief betrekken van de inwoners van Heerlen bij wat we doen, loopt als een rode draad door ons partijprogramma. Net als de manier waarop we politiek willen bedrijven: met fatsoen en respect voor elkaar. Daar mag de kiezer ons op aanspreken.

Meer informatie
Bekijk ons partijprogramma op deze website onder de kop ‘Programma’.