Nieuws

December, roering in de binnenstad?

18 november, 2017|

We hebben de afgelopen week in twee commissievergaderingen een tweetal zaken besproken. Allereerst was de Verordening kansspelautomaten 2017 aan de orde. Er werd door een tweetal advocaten ingesproken namens een aantal ondernemers die eigenaar zijn van speelautomatenhallen. Het is jammer dat de ondernemers niet zelf ingesproken hebben zodat wij als commissie kennis konden maken met […]

Algemene Beschouwingen Begroting 2018

10 november, 2017|

We hebben de afgelopen week twee dagen besteed aan de Begroting 2018. In de volksmond noemen we dat de Algemene Beschouwingen. De vergadering werd op een voortreffelijke wijze voorgezeten door ons fractielid Peter Kastrop die burgemeester Krewinkel verving. We mogen als Fractie met een goed gevoel terugkijken op de resultaten die we hebben binnen gehaald. […]

Motie pilot gereguleerde wietteelt

28 oktober, 2017|

Een korte terugblik op de Raadsvergadering van afgelopen woensdag. De nadruk lag echt op kort. Een aantal zaken werden als hamerstuk besloten en een agendapunt werd van de agenda afgevoerd.

Hetgeen overbleef was de Gemeenschappelijke Regeling voor het Werkgeverspunt Parkstad en een tweetal moties. Wat het eerst betreft hebben we als Fractie met betrekking tot de […]

Positief advies Herindeling Landgraaf-Heerlen

22 oktober, 2017|

Het goede nieuws in de afgelopen weken is enerzijds het positieve advies van de oude ministerraad met betrekking tot de herindeling Landgraaf-Heerlen en anderzijds het besluit van het nieuwe kabinet in het kader van het telen van wiet.

Er wordt met deze eerste stap gewerkt naar een regulering van het kweken van wiet om zodoende het […]

Tarcisiusschool

7 oktober, 2017|

Tijdens de commissievergaderingen van woensdag 4 oktober 2017 was het bespreekpunt rondom de nieuwbouw van de Tarcisiusschool het naar mijn oordeel belangrijkste. We werden door de inspreker, de heer Gerards, vanuit zijn inzicht met de nodige informatie voorzien. De informatie was vooral gestoeld op het niet doorgaan van de nieuwbouw op de Aarweg (onderbouwd met […]

Reanimatie estafette

1 oktober, 2017|

We hebben de eerste Raadsvergadering na het zomerreces weer achter de rug. Tijdens het vragenuurtje kwam wederom de nieuwbouw van de Tarcisiusschool aan de orde. Op verzoek van de Raad staat dit onderwerp geagendeerd voor komende woensdag in de vergadering van de commissie Economische Structuur (ES) die begint om 19.30 uur.

Verder werd in een vrij […]