Maandelijks archief: december 2016

Discussie fusie Landgraaf-Heerlen

18 december, 2016|

De afgelopen week heeft enerzijds gestaan in het teken van een aantal belangrijke zaken binnen onze eigen gemeentegrens en anderzijds ook in het teken van de voorgenomen discussie over de fusie met Landgraaf.

Allereerst naar onze eigen gemeente. Er werd een besluit genomen om te komen tot nieuwbouw voor onze ambtenaren en ook voor de tijdelijke […]

Fractie OPH sponsort Wens Kerstboom!

11 december, 2016|

De Fractie van de Ouderen Partij Heerlen heeft de kerstboom gesponsord die op dit moment op het Pancratiusplein staat. Het is de bedoeling dat deze boom versierd gaat worden en wel door de inwoners, burgers van onze stad.

De boom is nu nog kaal. Iedereen die thuis een kerstbal, slinger of iets anders heeft, mag deze […]

Leegstand en verzelfstandigen

11 december, 2016|

We hebben de afgelopen week in twee commissievergaderingen een aantal onderwerpen besproken waar er een tweetal uitsprongen. Het eerste was een presentatie van de wijze waarop de leegstand werd aangepakt en op welke manier we ons centrum vullen met ondernemers die hiervoor ook een startsubsidie kunnen ontvangen. We mogen stellen, afgaande op de cijfers die […]

Bijeenkomst en gesprekken over Landgraaf-Heerlen

3 december, 2016|

Alhoewel er de afgelopen week geen Raadsvergadering of commissievergadering was is het toch van belang om u te informeren over het traject samenwerking Landgraaf-Heerlen. Er was de afgelopen week eerst een klankbordgroep bijeenkomst waar de fractievoorzitters van beide gemeenteraden elkaar informeerden over de tot nu toe gevolgde procedures rondom de samenwerking.

In deze bijeenkomst werd specifiek […]