Maandelijks archief: januari 2016

Eerste Raadsvergadering nieuwe stijl

29 januari, 2016|

We hebben dinsdag 27 januari 2016 de eerste Raadsvergadering nieuwe stijl gehad. Nu was de agenda niet zo goed gevuld maar inclusief het vragenuurtje waren we in 40 minuten klaar!

In het vragenuurtje werd door onze Fractie bij monde van Peter Kastrop vragen gesteld over de situatie rondom de flat gelegen aan de van Weerden Poelmanstraat. […]

De Hoeskamer van de OPH is geopend!

20 januari, 2016|

In de Fractievergadering van maandag 18 januari 2016 is de Raadsagenda van woensdag 27 januari 2016 besproken. Op deze agenda staan een achttal  punten die een besluit van de Raad nodig hebben. Enkele punten zijn:

het besluiten om de Kwalitatieve Nulmeting 2015 Decentralisaties Sociaal Domein te gebruiken en toe te passen als instrument voor het […]

Raadscommissies

15 januari, 2016|

Mijn verhaal komt deze week later dan u gewend bent. Dit heeft alles te maken met de politieke accenten die nu op de woensdagen liggen. In het vervolg zal ik u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het nieuws uit de OPH Fractie.

Afgelopen week hebben we twee gasten mogen ontvangen tijdens onze Fractievergadering. […]

Hoeskamer OPH

10 januari, 2016|

Allereerst wens ik iedereen alle goeds voor 2016!

Laat ik vervolgens maar direct overgaan tot de orde van de dag en u enige informatie verstrekken over de start van de nieuwe werkwijze van de raad d.d. 6 januari 2016. Op deze avond werd de eerste Raadsinformatieavond (RIA) gehouden in drie zalen in het gemeentehuis. Er werd voor […]