Maandelijks archief: november 2015

Laatste Raadsvergadering in 2015

24 november, 2015|

Vorige week woensdag was in Sittard-Geleen de jaarlijkse vergadering van de Vereniging van Limburgse Gemeentes. Naast het gebruikelijke huishoudelijk gedeelte was er ruimschoots tijd voor het bezoeken van de diverse locaties en workshops. Ook was er voldoende tijd ingeruimd om met collega raadsleden van gedachte te wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het volgend jaar […]

Klankbordgroep

18 november, 2015|

Natuurlijk gaan onze eerste gedachten uit naar hetgeen zich afgelopen weekend heeft afgespeeld in Parijs. Het is een afschuwelijke gebeurtenis die mensonterend genoemd mag worden. Laten we de hoop uitspreken dat deze krankzinnige incidenten tot het verleden behoren en we met heel de wereld streven naar een vreedzame samenleving!

Dan toch maar even terug naar de […]

Algemene Leden Vergadering van de Ouderen Partij Heerlen (OPH) op 27 november 2015

13 november, 2015|

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de OPH.

Plaats: Hotel van der Valk, Terworm 10, 6411 RV in Heerlen
Aanvang: 14.00 uur
 
Agenda jaarvergadering
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 03-07-2015. Deze liggen voorgaande aan de vergadering ter inzage.
3. Mededelingen over het Inloophuis.
4. Eventueel […]

OPH actief voor Heerlen!

4 november, 2015|

Bijdrage OPH Algemene Beschouwingen 2016:

Meneer de voorzitter (Mdv),

Het zal u niet vreemd zijn dat bij de Fractie van de OPH als Fractie allereerst onze nieuwsgierigheid uitgaat naar de nota Ouderenbeleid die door het College is of wordt vastgesteld. Hierin zal verwoord staan wat we vanaf het jaar 2016 mogen verwachten op het gebied van Ouderenbeleid. […]