SPREEKUUR WETHOUDERS IN DE HOESKAMER !

De OPH heeft al een tweetal jaren een goed functionerende Hoeskamer, gelegen aan de Akerstraat 24 in het Centrum van Heerlen. De Hoeskamer is op drie dagen geopend, op de dinsdag- donderdag en de vrijdag en wel van 10.00 uur tot 16.00 uur. We mogen de conclusie trekken dat vele burgers de weg naar deze kamer al hebben gevonden en dat er op professionele wijze aandacht besteed wordt aan vragen, opmerkingen en klachten van burgers. Er wordt altijd gezorgd voor een terugkoppeling naar degenen die de vraag gesteld hebben of er wordt een afspraak gemaakt met degenen die antwoord kunnen geven, we denken dan aan bijvoorbeeld de verantwoordelijk ambtenaar. Nu hebben de beide wethouders van de Ouderen Partij Heerlen (OPH) die deel uit maken van het College van onze Gemeente Adriane Keulen en Frank Simons ook een moment ingeruimd waarin zij u als burger te woord willen staan en met u een gesprek willen aangaan. Op vrijdagmiddag 22 juni a.s. van 13.00 uur tot 16.00 uur zijn zij aanwezig in de Hoeskamer. Dus als u hen wilt ontmoeten of heeft u een vraag kom dan gewoon langs! De koffie staat klaar! We zien U graag op vrijdagmiddag 22 juni in onze Hoeskamer gelegen aan de Akerstraat te Heerlen. Loek Damen Fractievoorzitter OPH.